Toiminta- ja tarkoitus

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura

  • järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita tilaisuuksia
  • kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta ja saattamaan sitä jäsenten tietoon
  • harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa
  • pitää luetteloa suvun jäsenistä