Ajankohtaista

Sukukokouksen 15.8.2020 juhlapuhe

Hyytisen sukukirjan II-osan sisällysluettelo

Alkusanat
Juuret Lappajärvellä
Matti Hyytinen: Hevosella heinänteossa ja nuoruuden kommervenkkejä
Elämää 1950-1960 -luvulla Hyytiälässä
Kaija Öörni: Släkten är värst, sano ruottalainen
Kirjoittaja kertoo isästään Mauno Hyytisestä, joka oli sukuseuran perustajajäsen
Paavo Hyytinen: Muistopuhe Jussille
Muistopuhe Jussi Hyytiselle (1936-2017)
Liisa Jaakkola-Töyrylä ja Philip Teir: Nikolai, monessa taitava isäni
Nikolai Hyytisen elämästä (1899-1955)
Paavo Hyytinen: Pitkä-Jussi ja vikkelä emäntä
Kirjoittaja muistelee isovanhempiaan, jotka syntyivät 1800-luvun lopulla
Eija Isopahkala: Postiautolla Lehtikankaalle
Muisteluja 1970-luvulta
Tapio Hyytinen: Puuhia papan kanssa
Muisteluja 1950-1960 luvulta
Matti Hyytinen: Einari on palannut pitkältä sotamatkaltaan kotimaahan
Talvisodassa kadonneen Einari Hyytisen löytyminen
Paavo Hyytinen: Viimeinen Erkintuvan isäntä, totta vieköön!
Kirjoittaja kertoo isästään Erkki Hyytisestä (1908-1962)

Juuret Haapavedellä
Lepistön emäntä Aune Oksa
Aune Oksan (1906-1988) elämänvaiheet
Maija Oksa: Auno ja Erkki asettuvat taloksi Haapavedelle
Talonpitoa 1940-luvulla
Maija Oksa: Elämää Haapaveden rannalla 1940- ja 1950-luvuilla
Päivi Eilola: Haloo, Oksalla. –Hyppää alas!
Kuvaus 1960-luvun lopulta 1980-luvulle
Erja Soranta: Sukuloimassa Haapavedellä
Kuvaus 1980-luvulta
Päivi Eilola, Virve Säkkinen ja Elisa Pekkarinen: Mummolamme oli rivitalossa
Kuvaus 1980-luvulta

Juuret Oulaisissa
Esa Hyytinen: Esan kesäpäivä 1953
Esa Hyytinen: Kun tarina muuttuu todeksi vai onko se toisinpäin?
Jalo Veikko Hyytisen (1909-1931) ampumistapaus poliisiasiakirjojen mukaan
Seppo Hyytinen: Väkitukko
Kirjoittaja kertoo elämästään 1950-luvulta lähtien
Esa Hyytinen: Isä, haluan kertoa sinulle jotakin
Muutamia tapahtumia 1960-luvulta, jotka vaikuttavat vieläkin
Esa Hyytinen: Pirkko, Sallan legenda jo eläessään
Pirkko Hyytisen (1931-2016) elämästä
Pirjo Savinainen: ”Tätä metsää rakastan, tätä maata”
Pirkko Hyytisen tuhkien heitto tunturiin v. 2017
Pekka Hyytinen: Musiikin moniottelija Tuomas Hyytinen
Kirjoittaja kertoo isästään klarinetisti Tuomas Hyytisestä (1929-2007)
Pirjo Savinainen: Tää ei oo taidetta, tää on rock´n rollia, (sis. Valokuvanäyttely ja messinkilaatta)
Punkyhtye Ratsian (per. 1970-luvun loppu) kitaristin Juha Aunolan kertomus bändistä

Juuret Pulkkilassa
Eero Huhtala: Erkki Hyytinen, maanviljelijä ja kunnan luottamusmies
Erkki Hyytisen (1887-1961) elämänvaiheita tyttärenpojan kertomana
Helvi Mämmi: Muistelut vanhemmistani Alinasta ja Erkistä
Tyttären muistelut Erkki Hyytisestä (1887-1961) ja Alina Hyytisestä (1888-1981)
Outi Hyytinen: Kirjeitä kotiin, Lauri Hyytisen sotakirjeet
Otteita Lauri Hyytisen (1918-1940) kirjeistä
Johannes Hyytinen: Sota jätti jälkensä, mutta luottamus tulevaisuuteen säilyi
Lapsuudesta sotainvalidin poikana 1950-luvulla
Vuokko Karsikas: Oiva Johannes Hyytisen elämä
Vuokon kirjoitus isästään Oiva Hyytisestä (1923-2011) Australian suomalaisten lehteen
Vuokko Karsikas: Matka meriä pitkin toisenlaiseen maailmaan
Vuokon kokoama sisarusparven muistelu laivamatkasta Australiaan vuonna 1958
Outi Hyytinen: Mummunpään Alina, kaikkien yhteinen mummu
Kuvaus mummusta 1960-1970-luvuilta
Outi Hyytinen: Alinan kirjeet Australiaan
Katsaus Hyytisen tilan, sukulaisten ja kylän elämään Alinan kirjeiden kautta vuosilta 1961-1981
Ester Flinkmanin kirje
Juho Hyytisen morsiamen kirje Alinalle vuodelta 1954

Eila, Liisa, Kaarina, Aino, Saara, Elina ja Lea os. Hyytinen: Kesämuistoja puojista ja pyykkäämisen
huolista
Kuvaus elämästä Kotimäessä 1960-luvulla
”Kivi” Paavo Hyytisen lehtikirjoitus
Paavo kärrää hautakiven nuorimman poikansa haudalle v. 2008
Outi Hyytinen: Kertomus isästä ja vähän tyttärestäkin
Kirjoittajan puhe isänsä Paavo Hyytisen (1927-2011) muistotilaisuudessa
Päivi Tuokkola: Minun Afrikkani
Elämästä Afrikassa 1980-luvulta lähtien
Pauli Hyytinen: Sydämellä, veljeskansan puolesta
Ihmissalakuljetusta 1980-luvulla
Julia Wenger: Kolmen kielen kansalainen
2020-luvan abiturientin ajatuksia

Kari Melleri: Hyytisten historiaa 1500-luvulta alkaen
Hyytiset Savonkylää asuttamassa
Uusia tietoja Hyytisen tilan perustamisesta ja asuttamisesta 1581 alkaen
Äveriäs puutavarakauppias ostaa tilan
Norrenan tilan vaiheita 1650-1666
Levoton Risto Joosepinpoika etsii paikkaansa
Tapahtumia vuosilta 1674-1706
Järkevä avioliitto
Maria Heikintytär Norrenan (1664-1754) elämästä
Isoviha teki miehestä uuden
Runebergin ja V. A. Koskenniemen polveutuminen
Piikatytön ja rengin pojasta papiksi
Juho Juhonpoika Hyytisestä (1736-1784)
Pappissukujen tutkijat Peitziukset
Juhon vaimon suku on uranuurtaja sukututkimuksessa

Sukutaulut

Seloste tietojen käsittelytoimista
EU: n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukainen seloste henkilötietojen käsittelystä
Hyytisen sukuseura ry:ssä 1.4. 2020 alkaen.
Rekisterinpitäjä
Rekisterin pitäjä: Hyytisen sukuseura ry, osoite Esa Hyytinen Ojalankatu 22 D 21 05830
Hyvinkää
Rekisterinpitäjän edustaja: Puheenjohtaja Esa Hyytinen Ojalankatu 22 D 21 05830 Hyvinkää,
esahyytinen@yahoo.com
Henkilötietojen käsittelijät:
Jäsenrekisteri: Erja Isopahkala erja.isopahkala@gmail.com
Sukututkimusrekisteri: Kari Melleri kari.melleri@pp.inet.fi
Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Jäsenrekisteri: Yhdistyslain 11 §:n mukaisen velvoitteen täyttäminen ja jäsenetujen
hallinnointi.
Oikeusperuste: Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (tietosuoja-asetuksen
6§:n artiklan kohta 1c).
Sukututkimusrekisteri:

 1. Sukuseuran sääntömääräiseen toimintaan kuuluva suku- ja henkilöhistoriallisten tietojen
  kerääminen ja tallentaminen sukututkimusrekisteriin.
  Oikeusperuste: Yhdistyslain 11§:n mukaisen velvoitteen täyttäminen ja jäsenetujen hallinnointi
  (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1e ja tietosuojalain 4 § kohta 3).
 2. Sukututkimuksen julkaiseminen rekisterinpitäjän hallinnassa olevalla suppealla ja rajoitetulle
  käyttäjäkunnalle suunnatulla verkkosivulla ja sukukirja Hyytinen II-osassa julkaistut sukutaulut ja
  proosatekstit.
  Oikeusperuste: Yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen historiallista tutkimusta
  varten (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1 e kohta 1 e ja tietosuojalain 4 § kohta 3).
 3. Pääosin sukututkimusrekisteristä koostuvan sukukirjan julkaiseminen.
  Oikeusperuste: Rekisterinpitäjän oikeutettu etu (tietosuoja-asetuksen 6 artikla kohta 1 f).
  Rekisterinpitäjän oikeutettu etu: Sananvapauden käyttäminen.
  Rekisteröidyn ei ole pakko antaa rekisterinpitäjälle tämän pyytämiä tietoja eikä antamatta
  jättämisestä ole hänelle seurauksia. Yhdistyslain 11 §:ssä säädettyjen henkilötietojen
  antaminen on sukuseuran jäsenyyden edellytys.
  Rekisteröityjen ryhmät
  Jäsenrekisteri: Hyytisen sukuseura ry:n jäsenet
  Sukututkimusrekisteri: Hyytisen sukuun kuuluvat henkilöt ja heidän puolisonsa ja
  näiden vanhemmat sekä suvun esi- ja jälkipolvet.
  Käsiteltävät henkilötiedot
  Jäsenrekisteri: Rekisteröidyn täydellinen nimi ja kotipaikka. Ulkomaalaisen osalta
  kansalaisuus. Tiedot saatu rekisteröidyltä itseltään.
  Sukututkimusrekisteri: Henkilön täydellinen nimi ja syntymätiedot, muut sukututkimuksen

kannalta tarpeelliset henkilötiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot. Elossa olevien erityisiin
henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella tai
rekisteröidyn saatettua ne julkisiksi. Tiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään, osin
väestöntietojärjestelmän, erilaisesta arkistoaineistosta ja painetuista lähteistä.
Henkilötietojen vastaanottajat
Jäsenrekisteri: Rekisteröityjen yhteystietoja käsitellään sukuseuran viestintätarkoituksessa.
Sukututkimusrekisteri: Henkilötietoja siirretään sukututkimusrekisteristä sukuseuran
hallinnassa olevalle, rajoitetulle käyttäjäkunnalle suunnatulle verkkosivustolle sekä sukukirjan
käsikirjoituksen pohja-aineistoksi.
Rekisterinpitäjä ei luovuta elossa olevien henkilötietoja sukuseuran ulkopuolelle eikä siirrä niitä
kolmanteen maahan.
Henkilötietojen säilytysaika
Jäsenrekisteri: Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään jäsenrekisterissä niin kauan kuin hän
on sukuseuran jäsen ja poistetaan viivytyksettä sen jälkeen, kun rekisteröidyn ero sukuseurasta on
astunut voimaan tai hänet on katsottu eronneeksi.
Sukututkimusrekisteri: Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin sukututkimusrekisterin
ylläpito kuuluu sukuseuran sääntömääräiseen toimintaan. Sen päätyttyä sukututkimusrekisteri joko
siirretään arkistoviranomaisille arkistointi tarkoituksiin tai hävitetään.
Käsittelyn turvatoimet
Tietojen eheyden ja saatavuuden takaamiseksi ja laittoman käytön estämiseksi rekisterinpitäjä
käyttää luotettavia tietojärjestelmien ja palvelin palvelujen toimittajia, jotka huolehtivat
henkilötietojen asianmukaisesta teknisestä suojauksesta.
Rekisterinpitäjä on velvoittanut ohjelmistojen ja palvelin palveluiden toimittajat viivytyksettä
tiedottamaan tietoturvaloukkauksista rekisterinpitäjälle niiden dokumentoimiseksi. Rekisterinpitäjä
ei käsittele henkilötietoja, jotka todennäköisesti aiheuttaisivat rekisteröidyn oikeuksien ja
vapauksien kannalta korkean riskin toteutumiseen.
Henkilötietojen jatkokäsittely
Rekisterinpitäjä ei aio käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihin ne
on kerätty.
Rekisteröidyn oikeudet

 1. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista.
 2. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva virheellinen henkilötieto oikaistuksi.
 3. Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskeva henkilötieto poistetuksi rekisteristä tai kieltää
  henkilötietojensa käsittely.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus saada itse antamansa henkilötiedot siirretyksi toiseen järjestelmään
  silloin kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.
 5. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojensa
  käsittelylle.
 6. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuoja-asetuksen tai muun lainsäädännön vastaisesta
  henkilötietojensa käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle